Hộp 6 chai - Chai 50ml

Thà̀nh phầ̀n :
  • Cá́ cơm tươi
  • Muố́i

Sản phẩm khác

Kết quả hiển thị từ 1-3 (trên 6 mục)
 |<  < 1 - 2  >  >| 

Thông tin liên hệ

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hải Sản Khải Hoàn
Địa chỉ : 11 Hùng Vương, Dương Đông, Phú Quốc, Kiên Giang
Điện thoại : (077) 3848555 - 3848007